image/svg+xml RustySlav

Odborníci na technické izolácie

O nás

TiNSe s.r.o. sa zaoberá komplexnou činnosťou v oblasti priemyselných izolácií a to nielen priamo realizáciou stavieb ale aj predprojektovou, projektovou a inžinierskou činnosťou. Našou snahou je poskytnúť našim partnerom služby – inžiniersku činnosť v komplexnom rozsahu, aby šetrili nie len svoj čas a mohli sa venovať prioritne svojmu hlavnému zameraniu a aby boli odbremenení od množstva potrebných úkonov, ale aby sa vyhli zbytočnému navýšeniu nákladov počas projektovej a realizačnej fázy. Bohaté skúsenosti z oblasti projektovania a manažérsko-inžinierskej činnosti sú neustále dopĺňané najnovšími poznatkami na poli priemyselných a technických izolácií, čo nám umožňuje vykonávať ako konzultačnú tak aj projekčnú činnosť v duchu súčasného rozvoja vedy a techniky.

Úzko spolupracujeme s partnermi, ktorí sú špičkou v odbore technických izolácií a tým tvoria základ nášho know-how.

Náš pracovný tím disponuje odborníkmi s kvalifikovanými a praxou overenými poznatkami, ktorí sú schopní zanalyzovať a optimalizovať všetky procesy v oblasti priemyselných izolácií.

Sme presvedčení, že vám môžeme byť nápomocní pri realizácii vašich predstáv a preto ak máte problém s ktorým si neviete rady, neváhajte a kontaktujte nás.

Projektová činosť

Už pri úvahe o investičnom zámere je efektívne poznať technické a ekonomické možnosti. TiNSe poskytne alternatívy, ako čo najekonomickejšie dospieť k požadovanému riešeniu a pritom zachovať technicko-prevádzkové požiadavky

Spracovanie projektovej dokumentácie

spracovanie projektovej dokumentácie k navrhnutej myšlienke realizácie

Posúdenie projektovej dokumentácie

posúdenie projektovej dokumentácie pred realizáciou diela

Vypracovanie realizačnej dokumentácie

Oceňovanie objektov

Poradenstvo a technická príprava

V etape výstavby ponúkame poradenstvo, ktoré spravidla pomáha investorom ušetriť nemalé finančné prostriedky pri realizácii investičného zámeru.
Poskytujeme aj poradenstvo v oblasti IMS systémov.

Realizácia

Naša spoločnosť vykonáva aj montáž a dodávku technických izolácií a klampiarskej výroby pre rôzne odvetvia priemyslu:

Automotive

VW

PSA

Energetika

dostavba

EMO34

Drevospracujúci

KRONOSPAN

IKEA

Papierenský

MONDI

Venujeme sa realizácii izolácií na technologických systémoch ako sú:

Potrubné trasy

parovody

dymovody

VZT rozvody

Aparáty

turbíny

kotle

nádrže

Výrobu zabezpečujeme na najmodernejších strojoch a naši pracovníci sú vybavený špičkovou technikou čo zaručuje individuálny a profesionálny prístup ku každému projektu od pomocnej konštrukcie až po odbornú výstupnú kontrolu realizácie.

Kontakt

Tinse_logo
Staviteľská 3, 831 04 Bratislava mestská časť Rača